Новини

ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ

Традиційно представники ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» проводять зустрічі із зареєстрованими безробітними та роботодавцями Херсонщини з метою інформування про освітні послуги, переваги навчання та перспективи працевлаштування випускників.

29 листопада 2019 року відбувся масовий захід на базі Голопристанського міськрайонного центру зайнятості, під час якого присутнім були презентовані: широкий спектр актуальних на ринку праці професій Херсонського центру  ПТО ДСЗ, сучасні форми навчання та можливості набуття практичних вмінь та навичок на потужній матеріально-технічній базі Центру,  приклади співпраці з роботодавцями.

Наразі, разом із денною формою у Центрі впроваджені елементи дуальної форми навчання шляхом поєднання навчального процесу в закладі освіти та на робочих місцях на підприємствах. Це, з одного боку, підкреслює провідну роль роботодавців та, з другого, дозволяє підвищити їх відповідальність за якість підготовки робітничих кадрів.

Присутніх зацікавила одна з форм здобуття освіти  – дистанційна. Так, навчально-методичні матеріали за предметами, передбаченими навчальним планом, слухачі отримуватимуть з дистанційної платформи Moodle, яка дозволить здобувачам освіти ознайомлюватись з матеріалами лекційних, практичних занять або вивчати/повторювати їх самостійно вдома.

Херсонський центр ПТО ДСЗ має майстерні та лабораторії з сучасним обладнанням, висококваліфікований та творчий педагогічний колектив.

Потенційним слухачам та роботодавцям був продемонстрований майстер-клас з приготування коктейлів.

Наприкінці зустрічі присутнім були надані відповіді на запитання, а також інформаційні буклети. Проведений захід дозволив переконатися, що презентація освітніх послуг Центру визвала стійку зацікавленість як з боку зареєстрованих безробітних, так і роботодавців. Отже, працюємо на результат.