Новини

МЕТОДИЧНА РОБОТА

У ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» протягом тижня з 09 по 13 грудня відбулась виставка методичних напрацювань педагогічних працівників. Викладачі та майстри виробничого навчання продемонстрували свою майстерність та навики у вигляді методичних розробок (методичних рекомендацій)  щодо надання якісних освітніх послуг для незайнятого населення.

Методична робота є частиною системи неперервної освіти педагогів з метою

освоєння ними найраціональніших методів навчання; підвищення рівня загально-дидактичної та методичної підготовки педагогічних працівників до організації та здійснення навчально-виробничої роботи; обміну досвідом.

Педагогічна діяльність є тим особливим видом діяльності, що поєднує організаційну, дослідну і творчу діяльність тому у сучасних умовах педагог повинен бути спроможним до активного сприйняття нового, до безперервного особистісного та професійного самовдосконалення.

Ключовим завданням методичної служби є виховання творчих педагогів,

здатних орієнтуватися у складних соціокультурних умовах, активно реалізувати свій особистий потенціал на основі взаєморозуміння і співробітництва з іншими людьми.

Педагогічний колектив Центру добре розуміє, що сьогодні недостатньо бути викладачем або майстром виробничого навчання. Суспільство потребує педагога-дослідника, який вмів би діагностувати стан навчально – виробничої роботи навчального закладу.

Методична робота Центру є епіцентром стосунків усіх учасників освітньої діяльності.