Новини

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА РІК

21 грудня у ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» відбулась методична рада щодо підсумків методичної роботи за 2019 рік.

Сьогодення вимагає змінення якісних характеристик змісту, форм і методів методичної роботи в напрямі переходу від інформаційно-рекомендаційного до особистісно орієнтованого характеру організації роботи з педагогічними працівниками.  Ключовим завданням методичної служби є виховання творчих педагогічних працівників,  здатних орієнтуватися у складних соціокультурних умовах, активно реалізувати свій особистий потенціал на основі взаєморозуміння і співробітництва з іншими людьми.

Аналізуючи методичну роботу закладу, слід зазначити той факт, що поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем педагогічні працівники практикують презентації для подачі матеріалу, а також залучають слухачів до створення доступних проектів. Це  зацікавлює їх, розвиває їхні здібності та ініціативу, адже в процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують літературу, добирають практичні завдання, обмірковують засоби її оптимального оформлення та подачі. Таким чином,  педагогічні працівники досягають реалізації важливих навчальних ідей, зокрема підвищують  мотивацію слухачів до навчання.