КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Викладацький колектив ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» сформовано на основі педагогічного навантаження, яке визначається навчальними планами. В Центрі працюють 16,5 штатних працівників та 17 викладачів за цивільно-правовими угодами. Якісний склад викладачів ЦПТО складає: викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 12 чол.(10,4%); першої кваліфікаційної категорії – 8 чол.(6,1%); другої кваліфікаційної категорії – 3 чол. (2,6 %). Серед них: 1 викладач – кандидат економічних наук, 2 викладача – методиста; 1 старший викладач та 2 викладача, яких нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

План підвищення кваліфікації, атестації викладачів входить до комплексного плану Центру, затвердженого директором ЦПТО.

Підсумки підвищення кваліфікації та впровадження її результатів у навчальний процес розглядаються і обговорюються на засіданнях ПЦК і методичної Ради Центру.

Працює постійно діюча школа викладачів-початківців, науково-практичний семінар підвищення професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання. Усі методичні заходи спрямовані на розвиток творчого потенціалу викладачів.

Укомплектованість навчально-виробничого процесу викладачами становить 100%.

В межах здійснення внутрішнього контролю за якістю навчання, вивчення професійного рівня педагогічних працівників, їх методики роботи, проводиться відвідування уроків адміністрацією та методистом Центру. З метою обміну досвідом організовано взаємовідвідування уроків викладачами. Впроваджено контроль за якістю надання освітніх послуг при організації навчання на території базових центрів зайнятості.

Для забезпечення ефективної діяльності ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» та з метою удосконалення навчального процесу в Центрі постійно проводиться анкетування слухачів.

Висока задоволеність якістю навчання в ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» сприяє достойному та конкурентному працевлаштуванню, а для декого і відкриттю власної справи. Таким чином, потрібно визначити, що направлення, за якими відбувається навчання на курсах цільового призначення, є актуальними та затребуваними на ринку праці.

Зважаючи на тенденції розвитку сучасного виробництва та з метою зменшення рівня безробіття назріла необхідність у здійсненні системних змін, спрямованих на модернізацію професійно-технічної освіти та впровадження нових механізмів її взаємодії зі світом праці, залученні соціальних партнерів до процесу формування і реалізації політики в галузі освіти та професійного навчання безробітних.