ЗАКОНОДАВЧО-ІНФОРМАТИВНА БАЗА

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти»

Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Наказ Міністерства соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013р. № 318/655 «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»

Наказ Міністерства праці України від 02.08.1996 № 64 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості «

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

Закон України «Про охорону праці»