ЗАКОНОДАВЧО-ІНФОРМАТИВНА БАЗА

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про професійно-технічну освіту”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти”

Закон України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”

Закон України “Про професійний розвиток працівників”

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”

Наказ Міністерства соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013р. № 318/655 “Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних”

Наказ Міністерства праці України від 02.08.1996 № 64 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості “

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

Закон України “Про охорону праці”