ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» велику увагу приділяє упровадження дистанційної форми навчання, тому що основне завдання даного направлення  – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання кваліфікованих робітників та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Тільки протягом 2018 року в ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ»  проходили навчання 4467 осіб, з яких 304 осіб (6,8%) навчались з використанням дистанційних технологій.

За професійним навчанням 46 слухачів прослухали 1398 години on-line занять, а 258 слухачів, які навчалися на курсах цільового призначення, дистанційно відпрацювали 562 години.

Всього для дистанційного навчання використано 1960 годин.

Найбільш поширеними та затребуваними були курси цільового призначення за напрямами: «Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки», «Дотримання безпечного ведення робіт на виробництві», «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності», «Актуальні питання з охорони праці», «Дотримання безпечного ведення робіт у галузі сільського господарства», «Сучасні прийоми технічного обслуговування та ремонту машин сільськогосподарського призначення», «Основні операції технічного обслуговування с/г техніки при підготовці до весняно-польових робіт», «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації та обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі» а також на газовому паливі, «Гігієна та санітарія в закладах відпочинку».

У ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» впроваджено програмний комплекс Moodle – спеціалізовану систему управління навчальним процесом та створення системи дистанційного навчання. На даний момент в системі створено базу методичних матеріалів в електронному вигляді, доступ до якої доступний з мережі Інтернет за адресом moodle.khecpto.org.ua. У зв’язку з цим, була розширена зона безпровідного доступу до локальної мережі та мережі Інтернет. При вивченні багатьох предметів слухачі мають можливість використовувати програму Moodle щодо загально – професійної та професійно – теоретичної підготовки для самостійної роботи.

Для проведення онлайн лекційних занять зі слухачами ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» використовується «клієнт» для проведення відеоконференцій Scopia Desktop та модуль відео зв’язку у соціальній мережі Facebook.

Розроблено електронну базу методичних матеріалів з предмету «Інформаційні технології» для професій «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів».

Доступ до електронних методичних матеріалів з професій «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» можна отримати на google-диску за електронним посиланням https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive.

Розроблено електронну базу з лекційних занять з предмету «Психологія та етика ділових відносин» за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» . За професіями «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1, «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» частково створено дистанційний курс із виробничого навчання (для слухачів за професією «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1 із тринадцяти тем, за професією «Продавець непродовольчих товарів» із семи тем, за професією «Касир торговельного залу» із дванадцяти тем, за професією «Продавець продовольчих товарів» із п’яти тем). У навчанні слухачів за професіями «Овочівник» та «Плодоовочівник» використовується частково розроблені дистанційні курси  з предметів: «Агротехнології», «Зберігання і переробка сільськогосподарських культур», «Плодоовочівництво».

Дистанційні технології також впроваджуються під час проведення занять з професії «Швачка». Частково розроблені дистанційний курс з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва», та у повному обсязі з предмету «Спеціальне малювання».

Розроблено тестові завдання для заліку по предмету «Правила дорожнього руху» для слухачів за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Для цієї ж професії розроблено дистанційний курс з предмету «Агротехнології».

Розроблено дистанційний курс з предмету «Охорона праці» за всіма професіями.

Навчальним закладом розроблено навчальний посібник дистанційного курсу щодо розробки та складання бізнес – плану за напрямом «Основи підприємницької діяльності», який було розглянуто на засіданні методичної ради ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» (протокол №6 від 13.12. 2017року). За результатами засідання було прийняте рішення про схвалення цього курсу та рекомендовано до застосування. Спеціально розроблено дистанційний курс «Основи санітарії та гігієни у громадських закладах» для навчання зареєстрованих безробітних на курсах цільового призначення за напрямами «Дотримання основ санітарії та гігієни в закладах відпочинку», «Дотримання основ санітарії та гігієни в закладах громадського харчування».

Педагогічними працівниками Центру розроблені методичні рекомендації на тему «Деякі аспекти формування компетентного, мобільного фахівця, адаптованого до інформаційного соціуму шляхом ефективного функціонування внутрішньої системи якісної освітньої діяльності», «Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної та дистанційної системи професійної освіти».