Оголошується прийом на навчання за професіями: "Продавець продовольчих товарів"; "Продавець непродовольчих товарів"; "Касир торговельного залу"; "Овочівник"; "Плодоовочівник"; "Швачка"; "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, В1", "Бармен", "Офіціант".

Формування кадрового складу

Викладацький колектив ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» сформовано на основі педагогічного навантаження, яке визначається навчальними планами. В Центрі працюють 10,5 штатних працівників та 97 викладачів за цивільно-правовими угодами. Якісний склад викладачів ЦПТО складає: викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 12 чол.(10,4%); першої кваліфікаційної категорії – 8 чол.(6,1%); другої кваліфікаційної категорії – 3 чол.(2,6 %); викладачів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» - 92 чол. (80,1 %). Серед них: 1 викладач – кандидат економічних наук, 1 викладач – методист; 1 старший викладач та 2 викладача, яких нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Середній педагогічний стаж складає 10 років.

План підвищення кваліфікації, атестації викладачів входить до комплексного плану Центру, затвердженого директором ЦПТО. Протягом 2017 року два штатних працівника пройшли підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти інженерно – педагогічних працівників» , один працівник пройшов атестацію та отримав другу кваліфікаційну категорію. Підсумки проходження атестації, підвищення кваліфікації та впровадження їх результатів у навчальний процес розглядаються та обговорюються на засіданнях методичної Ради Центру. Викладачі, які працюють за цивільно-правовими угодами проходять підвищення кваліфікації та атестацію за місцем основної роботи

Підсумки підвищення кваліфікації та впровадження її результатів у навчальний процес розглядаються і обговорюються на засіданнях ПЦК і методичної Ради Центру.

Працює постійно діюча школа викладачів-початківців, науково-практичний семінар підвищення професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого навчання. Усі методичні заходи спрямовані на розвиток творчого потенціалу викладачів.

Укомплектованість навчально-виробничого процесу викладачами становить 100%.

В межах здійснення внутрішнього контролю за якістю навчання, вивчення професійного рівня педагогічних працівників, їх методики роботи, проводиться відвідування уроків адміністрацією та методистом Центру. З метою обміну досвідом організовано взаємовідвідування уроків викладачами. Впроваджено контроль за якістю надання освітніх послуг при організації навчання на території базових центрів зайнятості.

Для забезпечення ефективної діяльності ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» та з метою удосконалення навчального процесу в Центрі постійно проводиться анкетування слухачів.

Висока задоволеність якістю навчання в ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» сприяє достойному та конкурентному працевлаштуванню, а для декого і відкриттю власної справи. Таким чином, потрібно визначити, що направлення, за якими відбувається навчання на курсах цільового призначення, є актуальними та затребуваними на ринку праці.

Зважаючи на тенденції розвитку сучасного виробництва та з метою зменшення рівня безробіття назріла необхідність у здійсненні системних змін, спрямованих на модернізацію професійно-технічної освіти та впровадження нових механізмів її взаємодії зі світом праці, залученні соціальних партнерів до процесу формування і реалізації політики в галузі освіти та професійного навчання безробітних.

Copyright 2016 ДНЗ ХЦПТО ДСЗ — Формування кадрового складу.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free