Новини

НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВІДМІННІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ШВАЧКА»

Оприлюднено

       Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом.

       Саме задля узгодженої взаємодії освітньої та виробничої сфер з підготовки кваліфікованих кадрів за професією 7436 «Швачка» 30 січня 2020 року розпочалася виробнича практика слухачів групи ШВ.2-6 на базі Новокаховського структурного підрозділу  цеху №8 ТОВ «Швейна фабрика «ВІД».

       З метою моніторингу якості надання освітніх послуг на всіх етапах професійного навчання директорка ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» Світлана Ткачук під час робочого візиту на підприємтво зазначила: «Результат упровадження елементів дуальної системи в навчально-виробничий процес ґрунтується на професіоналізмі педагогічного колективу Центру та тісній співпраці з соціальними партнерами-роботодавцями–підприємством швейного виробництва щодо підготовки професійно компетентних кваліфікованих кадрів із високою виробничо-технологічною культурою, здатних ефективно самостійно вирішувати нестандартні питання, працювати за новими виробничими технологіями, з сучасними матеріалами, які будуть мати попит на сучасному ринку праці швейного виробництва за професією «Швачка».

        Нова, більш гнучка форма організації професійного навчання дозволяє підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.