Проєкти

В рамках Міжнародного проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» ДНЗ «Херсонський ЦПТО ДСЗ» є партнером (стейкхолдером) Місцевого партнерства зайнятості в м. Херсон.

15 липня 2019 року  підписаний Меморандум про співпрацю щодо створення місцевого партнерства зайнятості в місті Херсоні з метою консолідації зусиль Сторін щодо формування сприятливого середовища та забезпечення ефективного функціонування місцевого партнерства зайнятості задля покращення ситуації зайнятості на території міста Херсона.

Для координації спільних дій щодо покращення ситуації зайнятості на території міста Херсона партнери (стейкхолдери) домовилися взаємодіяти у таких напрямках співпраці:

– сприяти підвищенню якості зайнятості;

– прогнозувати та мінімізувати негативні наслідки соціально-економічних змін у сфері зайнятості та ринку праці у межах та спосіб, визначені чинним законодавством, та пропонувати заходи, що призводять до створення робочих місць та економічного розвитку у громаді міста Херсона;

–  підтримувати інновації у сприянні зайнятості;

– просувати місцеві стратегії, спільно планувати та приймати місцеві програми у сфері розвитку людського потенціалу для досягнення та збереження високого рівня зайнятості;

–  розвивати підходи, що дозволяють узгодити освітні потреби з потребами ринку праці та заохочувати до неперервної освіти;

– сприяти консультаціям з роботодавцями, профспілками та неурядовими організаціями, що представляють громадське суспільство;

– сприяти розвитку конкурентноспроможності громади міста Херсона на основі сталого економічного розвитку, досягнутого через ефективну професійну підготовку та якісні людські ресурси;

– досягати широкого охоплення громадян міста заходами, пов’язаними з        зайнятістю, для реалізації цього Меморандуму;

– сприяти збільшенню зайнятості через покращення навичок адаптації до гнучкості ринку праці та попереджати соціальну ізоляцію вразливих груп населення;

– посилювати соціальну інтеграцію та надання можливостей для вразливих груп населення;

– сприяти покращенню умов життя та праці у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.