МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічна база ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», яка створена за ліцензованими професіями є найсучаснішою та відповідає вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти.

Загальна площа закладу – 1097,6 кв.м. Центр розташований на 8 та 9 поверхах адміністративної будівлі.

У Центрі проведено роботу щодо створення, оновлення та розширення матеріально-технічної бази Центру відповідно до вимог оновлених державних стандартів за ліцензованими професіями та професіями, які будуть проходити процедуру ліцензування; оформлення наочності закладу та створення мікроклімату в навчальних аудиторіях відповідно до діючих санітарних норм.

У навчально-лабораторному корпусі Центру обладнано 14 навчальних кабінетів та лабораторій, які відповідають вимогам навчальних планів та програм:

Кабінети:

«Тракторів»;

«Сільськогосподарських машин»;

«Основ конструювання швейних виробів»;

«Механізації сільськогосподарського виробництва»;

«Кабінет технології приготування їжі»;

«Кабінет обладнання підприємств харчування;

«Кабінет креслення»;

«Кабінет іноземної мови».

Лабораторії:

«Сільськогосподарських машин»;

«Кухня – лабораторія з дегустаційною залою»;

«Організації обслуговування»;

«Навчальний бар»;

«Кафе-майстерня».

Центр має два комп’ютерних класи, оснащених сучасними комп’ютерами які розраховані на 12 посадкових місць.

Загальна кількість комп’ютерів у Центрі – 58.

Функціонує локальна комп’ютерна мережа Центру, яка підключена до мережі Internet, Центр має електронну пошту, веб-сайт ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» (http://khecpto.org.ua), та сторінку в соціальних мережах (https://www.facebook.com/khecpto/).

Встановлено ліцензійне програмне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

В навчальному процесі використовується програмне забезпечення: Windows 8.1 Pro 64-bit, Microsoft Office Professional I Plus – 2016.

Усі кабінети та лабораторії мають змістовне методичне забезпечення, оснащені наочними посібниками, нормативно-довідковими та інструктивними матеріалами для проведення лабораторних та практичних занять. Проводиться робота щодо атестації робочих місць та паспортизація кабінетів і лабораторій.

Всі приміщення ЦПТО мають естетичний вигляд та відповідають вимогам техніки безпеки, виробничої санітарії та вимогам пожежної безпеки. Центр зареєстрував декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці і промислової безпеки та з питань пожежної безпеки.

Між адміністрацією Херсонського центру професійно-технічної освіти ДСЗ і Новокаховським професійним училищем № 14 укладена угода про надання необхідної кількості місць у гуртожитку для проживання слухачів Центру. Усі заяви слухачів на проживання у гуртожитку задовольняються у повному обсязі.