ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» велику увагу приділяє упровадження дистанційної форми навчання, тому що основне завдання даного направлення  – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання кваліфікованих робітників та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Дистанційна освіта зручна тим, що дозволяє:

 • Навчатися у відповідності до свого темпу, особистісних особливостей та освітніх потреб.
 • Здатність до навчання осіб, які проживають у віддалених важкодоступних регіонах.
 • Використовувати під час процесу навчання сучасні технології, тобто, паралельно засвоювати навички, які згодом знадобляться під час роботи.
 • Самостійно планувати час та розклад занять, а також перелік предметів, що вивчаються.
 • Навчатися у найбільш приємній та сприяючій продуктивності обстановці, створюючи для себе сприятливу атмосферу.

Серед недоліків дистанційної освіти можна виділити:

 • Відсутність особистісного спілкування між викладачем та слухачем (відбувається менш ефективна, безособистісна передача знань).
 • «Теорітизація» навчання (більш 50 % годин від фонду навчального часу- практичне навчання).
 • Необхідність наявності у слухача сильної особистісної мотивації, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з боку викладача.
 • Відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і роз’яснення ситуації на конкретних прикладах.
 • Слухачі не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет.

У ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» впроваджено програмний комплекс Moodle – спеціалізовану систему управління навчальним процесом та створення системи дистанційного навчання. На даний момент в системі створено базу методичних матеріалів в електронному вигляді, доступ до якої доступний з мережі Інтернет за адресом moodle.khecpto.org.ua. У зв’язку з цим, була розширена зона безпровідного доступу до локальної мережі та мережі Інтернет. При вивченні багатьох предметів слухачі мають можливість використовувати програму Moodle щодо загально – професійної та професійно – теоретичної підготовки для самостійної роботи.

Для проведення онлайн лекційних занять зі слухачами ДНЗ «Херсонський центр ПТО ДСЗ» використовується «клієнт» для проведення відеоконференцій Scopia Desktop та модуль відео зв’язку у соціальній мережі Facebook.

При використанні дистанційного навчання можуть використовуватися різні методи донесення навчальної методичної інформації до слухачів різних категорій (інтерактивні лекції, заняття on-line). Сьогодні вже змінилося декілька поколінь спеціальних технологій в галузі дистанційної освіти – починаючи від звичайних друкованих освітніх видань до сучасних комп’ютерних технологій . Одна з таких технологій «модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище» — навчальна платформа призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів і слухачів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. (Moodle).

Moodle — це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. Вона орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та слухачем, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. Система використовується у 197 країнах світу.

Можливості для слухачів

У середовищі Moodle слухачі отримують:

 • доступ до навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для спілкування і тестування «24 на 7»;
 • засоби для групової роботи ( форум, чат, семінар, вебінар);
 • можливість перегляд результатів проходження тесту;
 • можливість спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат;
 • можливість завантаження файлів з виконаними завданнями.

Можливості для викладачів[

Викладачам надається можливість:

 • використання інструментів для розробки авторських дистанційних курсів;
 • розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки)  відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через додаткові плагіни;
 • додавання різноманітних елементів курсу;
 • проведення швидкої модифікації навчальних матеріалів;
 • використання різних типів тестів;
 • автоматичного формування тестів;
 • автоматизації процесу перевірки знань, звітів щодо проходження слухачами курсу та звітів щодо проходження слухачами тестів.