ОХОРОНА ПРАЦІ

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі освіти у 2019-2021 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу. Керівництво ДНЗ «ХЦТПО ДСЗ» вважає одним із пріоритетних напрямків роботи забезпечення функціонування системи управління охороною праці, безпекою життєдіяльності з метою створення безпечних умов роботи, навчання всіх учасників освітнього процесу.

До обов’язків директора, його заступників, усього педагогічного колективу входить підготовка, прийняття та реалізація завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на:

– збереження життя і здоров’я,

– усунення причин, що можуть призвести до травматизму,

– профілактику травматизму під час освітнього процесу.

Виконання правил безпеки життєдіяльності й охорони праці можливе за умов дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку,  відповідальності майстрів виробничого навчання  за життя і здоров’я слухачів. Регламентують цю діяльність колективу закладу освіти законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти ведеться відповідно до:

– статей 43, 50 Конституції України;

– Закону України «Про освіту», стаття 26;

– кодексу Законів про працю України, статті 2, 10, 13;

– Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25 та ін.

Уся документація в закладі освіти відповідає діючим нормативним документам.

З метою створення належних умов праці у відповідних структурних підрозділах і на робочих місцях, керуючись нормативно-правовими актами, в центрі професійно-технічної освіти  розроблені, затверджені та введені в дію Положення про роботу з ОП,

  • Положення Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
  • Про службу охорони праці
  • Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
  • Про енергетичну службу
  • Про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань
  • Про порядок проведення розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виробничого процесу
  • Про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру
  • Про розробку інструкцій з охорони праці

Ці Положення визначають систему управління охороною праці, профілактикою травматизму, яка встановлює хто, що, коли, як повинен робити, щоб забезпечити безпечність освітнього процесу.

Відповідно до розроблених Положень наказом по закладу освіти призначені посадові

Керуючись відповідними Положеннями в закладі освіти розроблені, затверджені та введенні в дію Інструкції з ОП. Службою охорони праці разом з адміністрацією складено перелік інструкцій на підставі штатного розпису. Інструкції розподілені по видах робіт та професій. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками освітнього процесу відповідно до Положення про навчання. Серед слухачів та працівників закладу  відпрацьована Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

На початку навчального року майстри виробничого навчання отримали Інструкції з охорони праці  по професіям, та пам’ятки по видах інструктажу, із вказівкою: коли проводиться інструктаж, хто проводить, яка періодичність та основний зміст. Інструкції з ОП затверджені директором. Їх наявність фіксується в журналу обліку, їх видача – в журналі видачі за відповідним підписом.